Anul VII, serie nouă, nr. 1764 Vineri 09 august 2013