Anul VII, serie nouă, nr. 1746 Marti 16 iulie 2013