Anul VII, serie nouă, nr. 1744 Vineri 12 iulie 2013