Anul VII, serie nouă, nr. 1729 Vineri 21 iunie 2013