Anul VII, serie nouă, nr. 1724 Vineri 14 iunie 2013