Anul VII, serie nouă, nr. 1719 Vineri 07 iunie 2013