Anul VII, serie nouă, nr. 1716 Marti 04 iunie 2013