Anul VII, serie nouă, nr. 1712 Miercuri 29 mai 2013