Anul VII, serie nouă, nr. 1707 Miercuri 22 mai 2013