Anul VII, serie nouă, nr. 1702 Miercuri 15 mai 2013