Anul VII, serie nouă, nr. 1697 Miercuri 08 mai 2013