Anul VII, serie nouă, nr. 1693 Sambata 27 aprilie 2013