Anul VII, serie nouă, nr. 1692 Vineri 26 aprilie 2013