Anul VII, serie nouă, nr. 1691 Joi 25 aprilie 2013