Anul VII, serie nouă, nr. 1685 Miercuri 17 aprilie 2013