Anul VII, serie nouă, nr. 1678 Sambata 6 aprilie 2013