Anul VII, serie nouă, nr. 1677 Vineri 5 aprilie 2013