Anul VII, serie nouă, nr. 1675 Miercuri 3 aprilie 2013