Anul VII, serie nouă, nr. 1672 Vineri 29 martie 2013