Anul VII, serie nouă, nr. 1667 Vineri 22 martie 2013