Anul VII, serie nouă, nr. 1665 Miercuri 20 martie 2013