Anul VII, serie nouă, nr. 1662 Vineri 15 martie 2013