Anul VII, serie nouă, nr. 1652 Vineri 01 martie 2013