Anul VII, serie nouă, nr. 1651 Joi 28 februarie 2013