Anul VII, serie nouă, nr. 1650 Miercuri 27 februarie 2013