Anul VII, serie nouă, nr. 1647 Vineri 22 februarie 2013