Anul VII, serie nouă, nr. 1646 Joi 21 februarie 2013