Anul VII, serie nouă, nr. 1641 Joi 14 februarie 2013