Anul VII, serie nouă, nr. 1640 Miercuri 13 februarie 2013