Anul VII, serie nouă, nr. 1638 Sambata 9 februarie 2013