Anul VII, serie nouă, nr. 1637 Vineri 8 februarie 2013