Anul VII, serie nouă, nr. 1636 Joi 7 februarie 2013