Anul VII, serie nouă, nr. 1632 Vineri 1 februarie 2013