Anul VII, serie nouă, nr. 1630 Miercuri 30 ianuarie 2013