Anul VII, serie nouă, nr. 1626 Joi 24 ianuarie 2013