Anul VII, serie nouă, nr. 1623 Sambata 19 ianuarie 2013