Anul VII, serie nouă, nr. 1621 Joi 17 ianuarie 2013