Anul VII, serie nouă, nr. 1620 Miercuri 16 ianuarie 2013