Anul VII, serie nouă, nr. 1608 Vineri 21 decembrie 2012