Anul VII, serie nouă, nr. 1598 Vineri 07 decembrie 2012