Anul VII, serie nouă, nr. 1596 Miercuri 05 decembrie 2012