Anul VII, serie nouă, nr. 1589 Joi 22 noiembrie 2012