Anul VII, serie nouă, nr. 1583 Miercuri 14 noiembrie 2012