Anul VII, serie nouă, nr. 1573 Miercuri 31 octombrie 2012