Anul VII, serie nouă, nr. 1572 Marti 30 octombrie 2012