Anul VII, serie nouă, nr. 1560 Vineri 12 octombrie 2012