Anul VII, serie nouă, nr. 1553 Miercuri 03 octombrie 2012