Anul VII, serie nouă, nr. 1545 Vineri 21 septembrie 2012