Anul VII, serie nouă, nr. 1533 Miercuri 5 septembrie 2012