Anul VII, serie nouă, nr. 1509 Miercuri 01 august 2012